Tổng hợp bảng báo giá đèn led âm trần mới nhất năm 2018 tại Đèn LED Hoàng Gia

Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày 1 màu, 3 màu

Tên sản phẩm Lỗ khoét/ mặt/ cao Giá NY Giá phân phối<35%>
Đèn led âm trần 5w đế dày viền trắng 1 màu TLC-CCD-5W01 D 76 / 110 / H60 129.000 84.000
Đèn led âm trần 7w đế dày viền trắng 1 màu TLC-CCD-7W01 D 90 / 120 / H70 152.000 99.000
Đèn led âm trần 9w đế dày viền trắng 1 màu TLC-CCD-9W01 D 110 / 150 / H70 212.000 138.000
Đèn led âm trần 5w đế dày viền vàng 1 màu TLC-CCD-5W04 D 76 / 110 / H60 133.000 86.000
Đèn led âm trần 7w đế dày viền vàng 1 màu TLC-CCD-7W04 D 90 / 120 / H70 156.000 101.000
Đèn led âm trần 9w đế dày viền vàng 1 màu TLC-CCD-9W04 D 110 / 150 / H70 216.000 140.000
Đèn led âm trần 5w đế dày viền trắng 3 màu TLC-CCD-5W03 D 76 / 110 / H60 178.000 116.000
Đèn led âm trần 7w đế dày viền trắng 3 màu TLC-CCD-7W03 D 90 / 120 / H70 189.000 123.000
Đèn led âm trần 9w đế dày viền trắng 3 màu TLC-CCD-9W03 D 110 / 150 / H70 245.000 159.000
Đèn led âm trần 5w đế dày viền vàng 3 màu TLC-CCD-5W06 D 76 / 110 / H60 182.000 118.000
Đèn led âm trần 7w đế dày viền vàng 3 màu TLC-CCD-7W06 D 90 / 120 / H70 193.000 125.000
Đèn led âm trần 9w đế dày viền vàng 3 màu TLC-CCD-9W06 D 110 / 150 / H70 249.000 162.000

>>>Chi tiết Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày

Bảng báo giá đèn led âm trần khối đúc cao cấp.

Tên sản phẩm Lỗ khoét/ mặt/ cao Giá NY Giá phân phối<35%>
Đèn led âm trần 5w khối đúc 1 màu TLC-KD-5W01 D 76 / 110 / H45 151.000 98.000
Đèn led âm trần 7w khối đúc 1 màu TLC-KD-7W01 D 95 / 120 / H45 173.000 112.000
Đèn led âm trần 9w khối đúc 1 màu TLC-KD-9W01 D 110 / 150 / H45 240.000 156.000
Đèn led âm trần 5w khối đúc 3 màu TLC-KD-5W03 D 76 / 110 / H45 189.000 123.000
Đèn led âm trần 7w khối đúc 3 màu TLC-KD-7W03 D 95 / 120 / H45 222.000 144.000
Đèn led âm trần 9w khối đúc 3 màu TLC-KD-9W03 D 110 / 150 / H45 289.000 188.000

>>>Chi tiết Bảng báo giá đèn led âm trần khối đúc

Bảng báo giá đèn led âm trần mặt cong 1 màu, 3 màu.

Tên sản phẩm Lỗ khoét/ mặt/ cao Giá NY Giá phân phối<35%>
Đèn led âm trần 5w mặt cong viền trắng 1 màu TLC-MC-5W01 D 76 / 110 / H50 178.000 116.000
Đèn led âm trần 7w mặt cong viền trắng 1 màu TLC-MC-7W01 D 90 / 120 / H50 200.000 130.000
Đèn led âm trần 12w mặt cong viền trắng 1 màu TLC-MC-12W01 D 110 / 150 / H50 293.000 190.000
Đèn led âm trần 5w mặt cong viền vàng 1 màu TLC-MC-5W04 D 76 / 110 / H50 182.000 118.000
Đèn led âm trần 7w mặt cong viền vàng 1 màu TLC-MC-7W04 D 90 / 120 / H50 204.000 133.000
Đèn led âm trần 12w mặt cong viền vàng 1 màu TLC-MC-12W04 D 110 / 150 / H50 298.000 194.000
Đèn led âm trần 5w mặt cong viền trắng 3 màu TLC-MC-5W03 D 76 / 110 / H50 211.000 137.000
Đèn led âm trần 7w mặt cong viền trắng 3 màu TLC-MC-7W03 D 90 / 120 / H50 244.000 159.000
Đèn led âm trần 12w mặt cong viền trắng 3 màu TLC-MC-12W03 D 110 / 150 / H50 360.000 234.000
Đèn led âm trần 5w mặt cong viền vàng 3 màu TLC-MC-5W06 D 76 / 110 / H50 216.000 140.000
Đèn led âm trần 7w mặt cong viền vàng 3 màu TLC-MC-7W06 D 90 / 120 / H50 249.000 162.000
Đèn led âm trần 12w mặt cong viền vàng 3 màu TLC-MC-12W06 D 110 / 150 / H50 364.000 237.000

>>>Chi tiết Bảng báo giá đèn led âm trần mặt cong

Bảng báo giá đèn led âm trần đế mỏng 1 màu, 3 màu.

Tên sản phẩm Lỗ khoét/ mặt/ cao Giá NY Giá phân phối<35%>
Đèn led âm trần 5w đế mỏng viền trắng 1 màu TLC-CCM-5W01 D 76 / 110 / H35 118.000 77.000
Đèn led âm trần 7w đế mỏng viền trắng 1 màu TLC-CCM-7W01 D 90 / 120 / H35 134.000 87.000
Đèn led âm trần 5w đế mỏng viền vàng 1 màu TLC-CCM-5W04 D 76 / 110 / H35 123.000 80.000
Đèn led âm trần 7w đế mỏng viền vàng 1 màu TLC-CCM-7W04 D 90 / 120 / H35 138.000 90.000
Đèn led âm trần 5w đế mỏng viền trắng 3 màu TLC-CCM-5W03 D 76 / 110 / H35 162.000 105.000
Đèn led âm trần 7w đế mỏng viền trắng 3 màu TLC-CCM-7W03 D 90 / 120 / H35 178.000 116.000
Đèn led âm trần 5w đế mỏng viền vàng 3 màu TLC-CCM-5W06 D 76 / 110 / H35 167.000 109.000
Đèn led âm trần 7w đế mỏng viền vàng 3 màu TLC-CCM-7W06 D 90 / 120 / H35 182.000 118.000

>>>Chi tiết Bảng báo giá đèn led âm trần đế mỏng

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng kiểu dáng vuông, tròn.

Tên sản phẩm Lỗ khoét/ mặt/ cao Giá NY Giá phân phối<35%>
Đèn led âm trần 4w siêu mỏng tròn TLC-SM-4W01 D 90 / 110 / H25 89.000 58.000
Đèn led âm trần 6w siêu mỏng tròn TLC-SM-6W01 D 105 / 120 / H25 107.000 70.000
Đèn led âm trần 9w siêu mỏng tròn TLC-SM-9W01 D 125 / 145 / H25 160.000 104.000
Đèn led âm trần 12w siêu mỏng tròn TLC-SM-12W01 D 155 / 162 / H25 189.000 123.000
Đèn led âm trần 18w siêu mỏng tròn TLC-SM-18W01 D 205 / 215 / H25 267.000 174.000
Đèn led âm trần 24w siêu mỏng tròn TLC-SM-24W01 D 280 / 300 / H25 422.000 190.000
Đèn led âm trần 4w siêu mỏng vuông TLC-SM-4W03 90×90 / 110×110 / H25 91.000 59.000
Đèn led âm trần 6w siêu mỏng vuông TLC-SM-6W03 105×105/ 120×120 / H25 108.000 70.000
Đèn led âm trần 9w siêu mỏng vuông TLC-SM-9W03 155×155/ 162×162 / H25 196.000 127.000
Đèn led âm trần 12w siêu mỏng vuông TLC-SM-12W03 200×200/ 215×215 / H25 278.000 181.000
Đèn led âm trần 18w siêu mỏng vuông TLC-SM-18W03 280×280/ 300×300 / H25 433.000 195.000

>>>Chi tiết Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng

Bảng báo giá đèn led Panel Plus 2018 cao cấp.

Tên sản phẩm Lỗ khoét/ mặt/ cao Giá NY Giá phân phối<35%>
Đèn led Panel Plus âm trần 300×300 18W TLC-TTP-303001 300×300 / 320×320 / H35 567.000 .000
Đèn led Panel Plus âm trần 300×600 24W TLC-TTP-303001 300×600 / 320×620 / H35 878.000 .000
Đèn led Panel Plus âm trần 600×600 48W TLC-TTP-303001 600×600 / 620×620 / H35 1.378.000 .000
Đèn led Panel Plus âm trần 300×1200 48W TLC-TTP-303001 300×1200 / 320×1220 / H35 1.589.000 .000
Đèn led Panel Plus âm trần 600×1200 90W TLC-TTP-303001 600×1200 / 620×1220 / H35 3.322.000 .000

 

Bảng báo giá đèn led Panel tấm mỏng cao cấp.

Tên sản phẩm Lỗ khoét/ mặt/ cao Giá NY Giá phân phối<35%>
Đèn led Panel tấm 300×300 12W TLC-TT-303001 300×300 / 320×320 / H12 311.000 .000
Đèn led Panel tấm 300×600 20W TLC-TT-306001 300×600 / 320×620 / H12 588.000 .000
Đèn led Panel tấm 300×1200 42W TLC-TT-3012001 300×1200 / 320×1220 / H12 1.222.000 .000
Đèn led Panel tấm 600×600 42W TLC-TT-606001 600×600 / 620×620 / H12 900.000 .000

>>>Chi tiết Bảng báo giá đèn led Panel tấm

Báo giá đèn led spotlight âm trần đơn, đôi, ba chiếu điểm và chống chói.

Tên sản phẩm Lỗ khoét/ mặt/ cao Giá NY Giá phân phối<35%>
Đèn led spotlight âm trần 7W đơn COB chiếu điểm 1 màu TLC-COB-7W01 D 90 / 120 / H70 211.000 137.000
Đèn led spotlight âm trần 7W đơn COB chống chói 1 màu TLC-COB-7W01 D 90 / 120 / H70 211.000 137.000
Đèn led spotlight âm trần 7W đơn COB chiếu điểm 3 màu TLC-COB-7W03 D 90 / 120 / H70 211.000 137.000
Đèn led spotlight âm trần 7W đơn COB chống chói 3 màu TLC-COB-7W01 D 90 / 120 / H70 211.000 137.000
Đèn led spotlight âm trần 14W đôi COB chiếu điểm 1 màu TLC-COB-14W01 90×200 / 120×230 / H70 445.000 289.000
Đèn led spotlight âm trần 14W đôi COB chống chói 1 màu TLC-DL-14W02 90×200 / 120×230 / H70 445.000 289.000
Đèn led spotlight âm trần 14W đôi COB chiếu điểm 3 màu TLC-COB-14W03 90×200 / 120×230 / H70 489.000 318.000
Đèn led spotlight âm trần 14W đôi COB chống chói 3 màu TLC-DL-14W03 90×200 / 120×230 / H70 489.000 318.000

>>>Chi tiết Bảng báo giá đèn led Spotlight âm trần.

Ghi chú: Ngoài những sản phẩm trên, chúng tôi còn cung cấp nhiều loại đèn led khác, vui lòng liên hệ để có giá rẻ nhất:

Địa chỉ mua đèn led âm trần cao cấp tại Hà Nội

1. Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

2. Thanh toán: Quý khách thanh toán ngay khi nhận sau khi nhận sau khi nhận hàng. Khách hàng ngoại thành thanh toán trước khi giao hàng. Đối với một số mặt hàng đặc chung quý khách vui lòng thanh toán trước 30% khi đặt hàng.

3. Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội với đơn hàng >= 2 triệu đồng. Khách hàng ngoại thành hỗ trợ vận chuyển ra bến xe.

4. Bảo hành: Đèn Led Hoàng Gia sẽ bảo hành đổi mới ngay khi phát hiện ra lỗi do nhà sản xuất. Bảo hành đổi sửa nếu sản phẩm đã quá cũ. Chúng tôi từ chối bảo hành khi: Tem bảo hành không nguyên vẹn hoặc sản phẩm đã hết thời gian bảo hành hay sản phẩm bị móp méo, biến dạng, ngâm nước, nổ mắt lé, sản phẩm sử dụng không đúng mục đích và chỉ định của nhà sản xuất.

báo giá đèn led âm trần

Chi tiết báo giá các dòng đèn led âm trần khác:

Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày.

Bảng báo giá đèn led âm trần khối đúc.

Bảng báo giá đèn led âm trần mặt cong.

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng.

Bảng báo giá đèn led âm trần đế mỏng.

Bảng báo giá đèn led Panel tấm Plus và tấm mỏng.

Bảng báo giá đèn led âm trần spotlight.